Latest Posts

Sportovní areál Hněvkovského

Popis stavby

Sportovní klub je součástí Sportovního areálu v lokalitě Hněvkovského, který se nachází mezi ulicí Hněvkovského a řekou Svratkou. V sousedství se nachází fotbalové hřiště a Městský basebalový stadion. Ve Sportovním klubu vznikne zázemí pro objekty SO3 – Skatepark, SO4 – Tenisová hřiště, SO5 – Víceúčelové hřiště a pro stávající hřiště které se nacházejí v dané lokalitě. V sportovním klubu je místnost pro lezecké stěny, dále v clubu se nachází sport bar s přípravou jídla (teplých i studených), půjčovna se sportovním vybavením a se skladem, sociální zázemí pro sport bar, sociální zázemí a šatny pro lezecké stěny a pro venkovní hřiště, recepce, provozní kancelář, klubovna, technická a úklidová místnost.

Původní objekt (kotelna) byl vyzděn z plných pálených cihel. Měl sedlovou střechu s mírným spádem. Celá stavba byla v devastovaném stavu. Kotelna vytápěla objekty v okolním území. Provoz kotelny byl ukončen v dubnu 1997. Oproti původnímu záměru bylo nutné celý objekt zdemolovat.

Nové řešení řeší objekt jako rekonstrukce kotelny na Sportovní club, kde se navrhuje i nová dostavba v zadní části objektu. Objekt slouží jako sport bar s občerstvením a jako hala pro horolezecké stěny a zároveň slouží i jako zázemí se šatnami a sociálkami pro objekty SO4 Tenisové hřiště a stávající víceúčelové hřiště. Přilehlé komínové těleso výšky cca 22 m je využit jako rozhledna.

Základní údaje o stavbě

  • Celková zastavěná plocha                       601,90m2
  • Celková užitková plocha                           536,25m2
  • Celkový obestavěný prostor stavby       5975,00m3

Investor:
Statutární město Brno

Projektant:
PENOM s.r.o.

Lokalita:
Brno – Komárov

Termín realizace:
03/2014 – 01/2015