Rezidence Riverside

Popis stavby

Jedná se o novostavbu bytového domu s příslušnými komunikacemi a zpevněnými plochami, sadovými úpravami, rozvody a přeložkami inženýrských sítí.

Bytový dům má osm nadzemních a jedno podzemní podlaží, v němž jsou v 1.PP a 1.NP umístěna parkovací stání, sklepy a technické místnosti a ve 2. až 8. NP jsou situovány bytové jednotky. Na části střechy se nachází obytné terasy přístupné z bytů v posledním podlaží.

Ve 2. až 8.NP je navrženo 86 bytových jednotek. Plocha 8.NP je zmenšena o plochu střešních teras přístupných z bytů. V nejvyšší úrovni – na střeše nad 8.NP jsou navrženy ještě 2 terasy, tzv. sundecks.

  • zastavěná plocha objektu: 1.572 m2
  • obestavěný prostor objektu: 31.880 m3

Investor:
Moravská stavební – INVEST, a.s.

Projektant:
Kovoprojekta Brno a.s.

Lokalita:
Brno, ul. Křížkovského

Termín realizace:
04/2017 – 01/2019