FN Bohunice přístavba lékárny

Popis stavby

Účelem užívání stavby je doprava pitné vody pro jednotlivé nemovitosti
a jejich odkanalizování a odvedení splaškových a dešťových
vod.

Objekt lékárny je umístěn do prostoru hlavního vchodu pavilonu L .

Demontáže stávajících hliníkových stěn a podhledů včetně vrstev podlah a rozvodů ZTI, ÚT a VZT.

Realizace nového objektu lékárny, která zahrnuje hliníkovou prosklenou fasádu včetně SDK příček a podhledů. Dodávka a montáž rozvodů ZTI,ÚT,VZT,elektro včetně příslušenství. Provedení podlahových krytin, maleb stěn a stropů, zámečnických, truhlářských výrobků a úpravy prostor kolárny.

Investor:
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Projektant:
LT Projekt a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno

Lokalita:
Brno-Bohunice

Termín realizace:
11/2017 – 03/2018