PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Již 28 let rosteme s Vámi!
Již 28 let rosteme s vámi!

Jinačovice

Investor: Kaskáda Home, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Jozef Kubín
Lokalita: Jinačovice-Golfový resort Kaskáda
Termín realizace: 04/2015 - 11/2015

prev Další fotografie next

Popis stavby

- dopravní napojení na stávající účelovou komunikaci v areálu golfového hřiště Kasáda
Jinačovice a účelovou komunikaci v řešeném území
- dešťová kanalizace z území (z ploch komunikace) – svedená do soustavy jezer v areálu
golfového hřiště. Na pozemcích určených k výstavbě RO je kanalizace ukončena šachtami.
- splašková kanalizace – napojená do stávající tlakové kanalizace do Jinačovic. Kanalizace je
ukončena šachtami na pozemcích jednotlivých RO.
- rozvody NN od stávající trafostanice, ukončené na hranici pozemků RO v měřící skříni
- připojení na vodovod v Jinačovicích a trasu areálového rozvodu vody z Jinačovic do
řešeného území (v souběhu se stávající tlakovou kanalizací), areálový rozvod pitné vody
- napojení na stávající zdroje užitkové vody golfového hřiště a jejich rozvod v rámci řešeného
území.