PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Již 28 let rosteme s Vámi!
Již 28 let rosteme s vámi!

Davídkova

Investor: Statutární město Brno
Projektant: Kanalizace - Sweco hydroprojekt a.s. divize Morava
Lokalita: Brno-Chrlice, ul. Davídkova
Termín realizace: 11/2018 - 10/2019

prev Další fotografie next

Popis stavby:

V rámci stavby byla vybudována kanalizace z KT DN 800 v délce 496 m, KT DN 500 v délce 797 m. Přeložka VTL plynovodu v délce 35 m.

Opravy komunikace v rámci výstavby kanalizace byly v rozsahu 8 255 m2.

Součástí stavby bylo vyčištění CHMO ( Chrlický meliorační odpad ).

Objekt okružní křižovatky obsahoval 1 861 m2 živičné vozovky a 210 m dlážděné ze žulových kostek. Výstavbu veřejného osvětlení s 10 ks nových sloupů a svítidel. Opravu dešťové kanalizace a nové odvodnění okružní křižovatky.

V rámci obou objektů byla oseta plocha 12 000 m2 a provedena výsadba 32 ks nových stromů.