PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Již 28 let rosteme s Vámi!
Již 28 let rosteme s vámi!

Park Hvězdička

Investor: Statutární město Brno
Projektant: Ing. Zdenek Sendler
Lokalita: Brno - město
Termín realizace: 2/2014 - 9/2014

prev Další fotografie next

Popis stavby

Park
Součástí záměru je výstavba parku ve vnitrobloku ulic Hvězdová, Francouzská, Bratislavská a Stará.
Park by měl sloužit pro krátkodobou rekreaci obyvatel, podstatná je také jeho funkce sociální –
v prostoru parku bude probíhat integrace menšinového obyvatelstva. Z tohoto důvodu je park
nastaven na vyšší úroveň bezpečnosti a odolnosti. Parkové prostory jsou propojeny bezbariérovými
komunikacemi. V centrální části nalezneme kromě náměstí a nízkoprahového centra kvalitní sportovní
hřiště doplněné fitness sportovními prvky a uzavřené hřiště pro malé děti, v SZ části parku jsou
umístěny herní prvky – houpačky. V SZ a JV části jsou navrženy pobytové trávníky. Součástí parku je
kvalitní a vandalismu odolný sedací mobiliář, pítko, odpadkové koše, lampy VO, kamerový systém.
Pro oplocení areálu je použito betonových zdí, transparentních ocelových plotů s podezdívkou i bez ní
doplněných popínavými rostlinami. Prostor je doplněn vzrostlými stromy, které dotváří atmosféru
parkového prostoru.


Nízkoprahové centrum
Objekt nízkoprahového centra bude v rámci parku sloužit k provozování mimoškolních aktivit romské
mládeže a sociální integraci romské komunity. Provozovatelem budou neziskové organizace. Bude
sloužit jako zázemí pro služby a aktivity určené obyvatelům sociálně vyloučené lokality všech
věkových kategorií. Dětem a dospívajícím bude určeno nízkoprahové zařízení pro děti mládež, jehož
cílem je nabízet pomoc a podporu při zvládání každodenních situací, poskytnout bezpečný prostor pro
aktivní trávení volného času, pomáhat jim s překonáváním handicapů způsobených prostředí, ve
kterém žijí, a působit preventivně vůči sociálně patologickým jevům v jejich okolí. Poskytované služby:
možnost využití prostor klubu a jeho vybavení, preventivní aktivity a volnočasové aktivity, poradenství
a informační servis, vzdělávací aktivity. Poslední složkou centra je multifunkční sál, který bude sloužit
formální i neformálním skupinám pro realizaci kulturních, sportovních a dalších aktivit.