PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Již 28 let rosteme s Vámi!
Již 28 let rosteme s vámi!

Administrativní budova firmy

Investor: Přemysl Veselý
Projektant: RGB studio
Lokalita: Brno, ul. Pražákova
Termín realizace: 5/2009-7/2010

prev Další fotografie next

Detaily stavby:

Jedná se o šestipodlažní budovu, která je založená na vrtaných pilotách. Kostru stavby tvoří
monolitický skelet, obvodový plášť je vyzděn tvárnicemi Ytong o tl. 30 cm. Budova je
opláštěná hliníkovými lamelami se zateplením o tl. 10 cm včetně difuzní fólie, monolitické
konstrukce jsou zatepleny tl. 20 cm. Výplně otvorů jsou plastová okna, zvenčí opatřena
hliníkem a dále schodišťová a vstupní stěna je hliníková. Středem budovy prochází hlavní
instalační šachta, kterou jsou vedena všechna média ve vertikálním směru. Horizontálně jsou
rozvody sítí vedeny pod stropem v každém podlaží v sádrokartonovém podhledu, který je
snížen o 40 cm od monolitického stropu. Budova je vybavena všemi moderními
technologiemi, VZT, klimatizace, slaboproudy, nákladní výtah, moderní sociální zařízení
včetně kuchyněk. Na střeše v 6. NP je vybudována vyhlídková terasa.

Součástí stavby bylo i vybudování veškerých inženýrských sítí včetně zpevněných ploch a
komunikací.