PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Již 28 let rosteme s Vámi!
Již 28 let rosteme s vámi!

Ořešín

Investor: Městská část města Brna, Brno – Ořešín
Projektant: Ing. Minářová Miroslava
Lokalita: Brno – Ořešín
Termín realizace: 10/2013 - 05/2014

prev Další fotografie next

Popis stavby

Ulice U zvoničky je místní komunikace v městské části Brno- Ořešín ukončená
jako slepá. V projektové dokumentaci je řešen její začátek, od křižovatky s ulicí
Klimešovou po zpomalovací práh, který slouží zároveň jako bezbariérový přechod
pro pěší. Komunikace je obousměrná, její šířka je proměnná, na začátku úpravy je
6,50 m a na konci úpravy 3,50 m.

Komunikace MHD je zčásti (její 1. část) nová komunikace a zčásti (její 2. část)
rekonstrukce stávající smyčky. Je jednosměrná, na začátku úpravy má šířku 6,00 m
a od vjezdu na pozemek 312/29 se rozšiřuje na šířku 7,00 m. Je situována mezi ulicí
U Zvoničky a Klimešovou. Výstup a nástup pobíhá u nástupiště dl. 18,00 m.

Přeložka křižovatky ulic Tihůvka a Klimešova byla provedena z důvodu
nevhodného úrovňového křížení. Tím s zajistí zlepšení výjezdu z ulice Tihůvka.
Přeložená silnice je na ulici Klimešova napojena pod úhlem 90°dle ČSN 73 6102
Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Komunikace je navržena v šířce
6,00 m.