PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Již 28 let rosteme s Vámi!
Již 28 let rosteme s vámi!

Křtěnov

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Projektant: Dosting spol. s r.o.
Lokalita: Křtěnov
Termín realizace: 06/2015 - 11/2015

prev Další fotografie next

Popis stavby

Celková délka rekonstrukce komunikace je 578,754 m. Na začátku úseku navazuje na rekonstrukci
komunikace v Olešnici, na konci úseku navazuje na I. etapu rekonstrukce silnice III/3629 a mostu ev.
č. 3629-3 cca. 48 m za mostem ev.č. 3629-2. Kategorie pozemní komunikace bude po provedení
rekonstrukce S7,5/50. Niveleta komunikace se co nejblíže přibližuje stávající niveletě s přihlédnutím
k platným normám a místním podmínkám. Osa komunikace je v nezastavěné části obce posunuta
doleva z důvodu přibližného zachování pravé strany komunikace. Příčný sklon komunikace se liší dle poloměru komunikace a dle místních podmínek. Součástí objektu je i vybudování zastávkového zálivu na levé straně komunikace před křižovatkou silnic III/3629 a III/36210.