PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Již 28 let rosteme s Vámi!
Již 28 let rosteme s vámi!

Boskovice, Chrudichromská

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Projektant: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.
Lokalita: Boskovice, Chrudichromská ul.
Termín realizace: 06/2015 – 12/2015

prev Další fotografie next

Popis stavby

Rekonstrukce silnice III/37418 má vliv zejména v těchto oblastech:

  • - kvalitativnímu zlepšení technického stavu silniční sítě na území JMK
  • - zvýšení bezpečnosti dopravy
  • - zlepšení dopravně ekonomického hlediska veřejné dopravy
  • - zlepšení dopravně technického řešení přístupu do nově budovaných obchodních center

Rekonstrukce silnice III/37418 probíhala ve třech úsecích:

  • Etapa I. - SO 101 – Rekonstrukce sil. III/37418 km 0.140 – km 0.261
  • Etapa II. - SO 102 – Rekonstrukce sil. III/37418 km 0.261 – km 0.767
  • Etapa III. - SO 103 – Rekonstrukce sil. III/37418 km 0.767 – km 1.257 50

Po celé délce vozovky byla provedena výměna konstrukce vozovky. Nově byla provedena navržena konstrukce komunikace v tl. 520mm s živičnou obrusnou vrstvou.

Dále do stavby byly zahrnuty i vyvolané přeložky inženýrských sítí (především kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, signalizačního zařízení HZS, a optického kabelu MAXPROGRES a COLORprofi), úpravy vjezdů na pozemky, vjezdů do okolní zástavby a úpravy stavbou vyvolaných napojení na stávající místní komunikace.